TV desu.

chuugoku ni kuruto channel ga

takusan atte uresii desu.

taiwan dato motto ippai desuga

chuugokugo wo manande iru watasi

tositewa menomae ni kyouzai ga

ippai arukanjide arigatai,sikamo

chuugokuno TV wa chuugokugo no

jimakuga arukarane.

kokono hotel wa NHK mo arukedo

soreyoriwa MTV soreyoriwa...

toiuwakede,mainichi HBO channel wo

miteimasu.america ni ittakoto arukatawa

gozonji kato omoi masuga HBO towa

eiga wo itinitijyuu nagasiteru channel desu

koko ni issyuukann taizai surudakede

HOLLYWOOD ni kuwasiku narisoudawa

kyouno XIA MEN wa amega hutte imasu

saikin wa rennsyu ryou wo herasite

training oyobi karadano CARE ni jyuuten

wo okuyouni siteimasu.

court no nakade 100% genki ni hasiri

mawareru kotoga best desukara ne!

PC wa US OPEN no tokikara

naosite inainode PLAYERS LOUNGE

no PC wo tukatte imasu.

korega owareba mata5 niti kara

YOKOHAMA de nihon LEAGUE desu

siai wa 7(FRI)& 8(SAT)

sosite 10(MON) karawa IZAWA X'mas

OPEN desu.nandaka isogasiinaa...haha

konkai no XIA MEN niha FIX TICKET

tumari kikokubin no nitteiwo henkou

dekinai TICKET nanode

kattemo maketemo watasiwa 3 niti

made kokoni imasu.

DOUBLES wa GBR no KATIE O'BRIEN

toiu sensyu to kumukotoni narimasita

jya-ne

[Web全体に公開]
この記事の前後の記事(新着順)
・FUN :)
2007年12月01日  [Web全体に公開]
・日本語☆
2007年11月27日  [Web全体に公開]
【閲覧中】HBO
2007年11月26日  [Web全体に公開]
・in CHINA
2007年11月25日  [Web全体に公開]
・富山!!!!!!
2007年11月20日  [Web全体に公開]

0件のコメント

ゲスト さんとしてコメントする

お名前:
コメント:
パスワード:

※この記事へのコメントはWeb全体に公開されます。