minasan hello

watasi ha ima china no xia men

ni imasu

ANA de chokko bin de 5 jikan

kinai de tonari awaseta chugoku jin

no ojichan ga nanto immigration card

wo kaiteto tanonde kurudeha arimasenka

chugokude ha chihou nadode madamada

sikijiritu ga hikuito kiite itanode

jiga kakenai nokana to omoi

ojichanno passport no ya namae ya

kokuseki nadowo kaite agemasita

demo sasugani shomei ga watasi

deha mazudarouto omoi

namae kaite tte tanomimasita

ojichan no tewa huruete imasitaga

nantoka shomei dekimasita


air port kara hotel madeha

taxi de 5hun kurai

5star no dodekai hotel desu

hotel no tonariha COSTCO no

youna dodekai SUPER MARKET de

sononamo METRO ...chikatetsu ka!

nakani haitte mimasuga

syokuhin wa atarimae nagara

nihonjinga saketeru chuugoku san

seihin bakari nanode chotto

kintyou simasu...

demo pan wo hitotu to yakult wo

& yogurt wo katte kaette kimasita.


asitaniha HISAMATSU SHIHO chan ga

AUSTRALIA kara toutyaku site

heya wo share simasu,

siai wa kayoubi kara desu

deha matane

yominikui ne gomenne
[Web全体に公開]
この記事の前後の記事(新着順)
・日本語☆
2007年11月27日  [Web全体に公開]
・HBO
2007年11月26日  [Web全体に公開]
【閲覧中】in CHINA
2007年11月25日  [Web全体に公開]
・富山!!!!!!
2007年11月20日  [Web全体に公開]
・回想
2007年11月17日  [Web全体に公開]

0件のコメント

ゲスト さんとしてコメントする

お名前:
コメント:
パスワード:

※この記事へのコメントはWeb全体に公開されます。